Poniżej prezentujemy skomentowaną partię Piotra Majewskiego nad zawodnikiem MUKS MDK Śródmieście Maciejem Korpalskim. Partia ta jest w całości skomentowana przez Piotra i jest przedstawieniem jego myśli podczas gry.