W Polonii nie tylko gramy w szachy. W sobotę Dolnośląski Związek Szachowy zorganizował szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcą zostać sędziami szachowymi. Kurs miał charakter otwarty. Uczestniczyło w nim ponad trzydzieści osób. Swoje umiejętności podnosili nie tylko obecni sędziowie ale także Wrocławska młodzieżkurs obejmował:

  • Przepisy gry FIDE obowiązujące od 1.07.2014 (ang.)
  • Przepisy gry FIDE aktualnie obowiązującymi do 30.06.2014 (wersja polska)
  • Tabela ze zmianami w Przepisach Gry FIDE (ang.)
  • Nowe przepisy – tłumaczenia
  •  Regulamin Klasyfikacyjny (ważny od 1.03.2014)