Klub Szachowy Polonia organizuje kurs instruktorski w dniach 9-14. sierpnia. Zajęcia będą odbywać się w  siedzibie klubu przy ul. Wita Stwosza 37 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy. Kadrą prowadzącą zajęcia są: Krzysztof Krupa, Wiesław Janocha, Marian Sadzikowski i Aleksander Sokólski.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu PZSzach nr 35/04/2014 z 17 kwietnia 2014:

Instruktorem szachowym PZSzach może być osoba, która:

– ukończyła 18 lat,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie,
– posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu szachy,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
– posiada min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
– ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich lub
– posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła kurs instruktorów szachowych PZSzach i zdała egzamin końcowy.
– posiada licencję instruktora lub trenera szachowego PZSzach,

Kurs będzie się składać z 3. częsci:

a) szachowej – 25,5h – 9-10.08

b) metodycznej – 20,5h – 11-12.08

c) pedagogicznej – 27h – 13-14.08

Z części “c” zwolnieni są nauczyciele, a z częsci “a” zawodniczki i zawodnicy z tytułem km lub wyższym.

Koszt każdej części to 200 zł.

Zapraszam do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym oraz harmonogramem:

komunikat organizacyjny kurs

kadra i harmonogram kursu