W najbliższy weekend w Żarowie odbędą się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów. Serdecznie zapraszamy do startu w tej imprezie, szczególnie, że odbywają się one stosunkowo niedaleko od Wrocławia. Zapraszam do zapoznania się z komunikatem turnieju. Kilku polonistów już zapowiedziało swój start, także zapowiada się ciekawy weekend.

Komunikat organizacyjny:

1. Organizatorzy:

• Dolnośląski Związek Szachowy

• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

• Klub szachowy Goniec Żarów

2. Termin i miejsce rozgrywek: 6-7.09.2014 r, (sobota-niedziela)

Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

3. Uczestnictwo: W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska, startujący w następujących grupach wiekowych:

D-9 dziewczęta do 9 lat (2005 i młodsze)

C-9 chłopcy do 9 lat (2005 i młodsi)

D-11 dziewczęta do 11 lat (2003 i młodsze)

C-11 chłopcy do 11 lat (2003 i młodsi)

D-13 dziewczęta do 13 lat (2001 i młodsze)

C-13 chłopcy do 13 lat (2001 i młodsi)

D-15 dziewczęta do 15 lat (1999 i młodsze)

C-15 chłopcy do 15 lat (1999 i młodsi)

D-17 dziewczęta do 17 lat (1997 i młodsze)

C-17 chłopcy do 17 lat (1997 i młodsi)

Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

4. Wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu – dla osób zgłoszonych do dnia 05.09.2014 do godz. 16.00, osoby zgłoszone po tym terminie płacą wpisowe większe o 10 zł.

5. Zgłoszenia:

W serwisach turniejowych na stronie www.chessarbiter.com lub e-mailem na adres: sport@centrum.zarow.pl z podaniem danych: imię nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.

Chłopcy do lat 9 |Chłopcy do lat 11 |Chłopcy do lat 13 |Chłopcy do lat 15 |Chłopcy do lat 17

Dziewczęta do lat 9|Dziewczęta do lat 11|Dziewczęta do lat 13|Dziewczęta do lat 15|Dziewczęta do lat 17

6. System rozgrywek, tempo gry:

6.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.

6.2. Tempo gry: 30 min +30 s na ruch, w grupach najmłodszych 60 minut na partię dla zawodnika.

6.3. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego głównego z obowiązku zapisu partii mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna), ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.

6.4. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem pierwszych 30 posunięć.

6.5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, losowanie. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.

6.6. Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 15 min., na rundę V – 30 minut – decyduje czas który upłyną na zegarze.

6.7. Zawodnicy, którzy grali swoje partie pełne 2 godziny mają prawo do 5 min. przerwy.

7. Harmonogram turnieju.

06.09.2014 sobota

9:00 – 9.40 – Przyjęcie uczestników (potwierdzenie udziału)

9.55 Uroczyste otwarcie mistrzostw

10.00 – 12.00 I runda

12.00 – 14.00 II runda

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 III runda

17.00 – 19.00 IV runda

07.09.2014 niedziela

  9.00 – 11.00 V runda

11.00 – 13.00 VI runda

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 VII runda

16.30 – Uroczyste zakończenie mistrzostw

8. Nagrody:

Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsce II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych zawodników w zależności od ilości startujących osób w poszczególnej kategorii wiekowej. Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

Najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczynka do lat 8 zdobywają prawo do wyjazdu na Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec do lat 8 w Sebnitz.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

W trakcie trwania mistrzostw (sobota, niedziela) istnieje możliwość wykupienia obiadów na stołówce w Gimnazjum (200 m obok sali gry) w cenie 10 zł za zestaw (zupa + drugie danie).

Zakwaterowanie w Żarowie:

„ŻAR-MED”, ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów

Dla osób biorących udział w Mistrzostwach zakwaterowanie wraz ze śniadaniem i kolacją wynosi 65 zł od osoby za dobę (pokoje 3–4 osobowe). www.zar-med.pl, tel./fax 74 858 03 99. Rezerwacja zakwaterowania do 03.09.2014.

10. Sprawy organizacyjne i inne:

– sprzęt szachowy zapewnia organizator.

– na hali będzie czynna kawiarnia

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

– kierownik turnieju: Artur Adamek, tel. 693 931 778

– bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii w grupach do lat 9 odbędzie się zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających do Sebnitz.