Informujemy, że pracę w Polonii Wrocław zakończyła Katarzyna Kozioł, która dotychczas odpowiadała za sprawy organizacyjne i administracyjne. Pani Katarzynie dziękujemy za wkład w rozwój naszego klubu i życzymy sukcesów w jej dalszej drodze zawodowej!

Nową osobą w biurze Polonii jest Kamil Stachowiak, który jest związany z klubem jako zawodnik, a w ostatnim półroczu odbywał również staż instruktorski. Teraz będzie pomagał także w sprawach organizacyjnych oraz w prowadzeniu serwisu internetowego klubu. Już teraz możecie przeczytać jego analizy dot. meczu o mistrzostwo świata.