Podczas zimowej przerwy odbędzie się kilka turniejów szachowych.

Turniej na Górze św. Anny –  Na turniej jedzie trener Krzysztof Kolasiński. Osoby, które chciałyby skorzystać z opieki wychowawczej i trenerskiej podczas zawodów proszone są o kontakt z Panem Krzysztofem w celu ustalenia szczegółów wyjazdu  (swiesznikow@gmail.com )

Turniej Szachowy Karkonosze – Na turniej jedzie trener Artur Czyż. Osoby, które chciałyby skorzystać z opieki trenerskiej proszone są o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów wyjazdu (artur.czyz@polonia.wroclaw.pl)

Podczas przerwy organizowany też jest obóz szachowy w Kudowej Zdroju

Podczas przerwy będzie można także uczęszczać na zajęcia do pana Michała Mamczara w godzinach 12:00-17:00.