W najbliższą niedzielę (18.03.2018), zapraszamy Państwa wraz z pociechami na pierwszy w tym roku TURNIEJ WROCŁAWSKIEGO KRASNALA, który odbędzie się w Klubie Szachowym Polonia Wrocław, mieszczącym się na ul. Kukuczki 26 a-b we Wrocławiu!

Turniej ze względu na ograniczenia lokalowe zostanie podzielony na następujące grupy:

Poranna – (może zagrać maks. 30 dzieci) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)

grupa do lat 6 (ur. 2012 i młodsi) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)
grupa do lat 7 (ur. 2011) – start o godzinie 9:30 – (5 rund)

Popołudniowa – (może zagrać maks. 30 dzieci) – start o godzinie 14:00 (6 rund)

grupa do lat 8 (ur. 2010 i młodsi) start o godzinie 14:00 (6 rund)
grupa do lat 10 (ur. 2008 i młodsi) start o godzinie 14:00 (6 rund)

We wszystkich grupach, obowiązuje tempo gry 15 minut na zawodnika.

Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o dokonywanie wcześniejszych zgłoszeń do turnieju. W grupie porannej możemy przyjąć – 30 dzieci oraz w grupie popołudniowej również – 30 dzieci! Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres krasnal@polonia.wroclaw.pl (proszę podać imię i nazwisko, grupę oraz datę urodzenia dziecka). Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca (czwartek)!

Wpisowe:
25 zł do każdego turnieju – płacone przelewem na konto klubu do 15 marca (wpłaty dokonujemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Koniecznie proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres krasnal@polonia.wroclaw.pl)

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

Więcej informacji: https://www.polonia.wroclaw.pl/krasnal/

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ!!!