Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych szachistów do wzięcia udział w turnieju, który odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej Osiedli Zacisze, Zalesie oraz Szczytniki, który odbędzie się 10.02.2019! Więcej informacji poniżej!

Turniej Szachowy

z okazji 1. rocznicy otwarcia Centrum Aktywności Lokalnej

Osiedli Zacisze, Zalesie i Szczytniki

10.02.2019 (niedziela)

ORGANIZATOR: Centrum Aktywności Lokalnej Osiedli Zacisze, Zalesie i Szczytniki

MIEJSCE ZAWODÓW: Wrocław ul. Chopina 9a

WPISOWE: 20 PLN

ZGŁOSZENIA: SMS 78 3333 900, email: rafal@siwik.pl lub dniu rozpoczęcia turnieju

Zgłoszenia on-line na stronie www.chessmanager.com/tournaments/5659065539624960

SYSTEM ROZGRYWEK: Szwajcarski 9 rund, tempo gry 10 min. + 5 sek. (szachy szybkie)

PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 – 9:50 potwierdzenie udziału.

10:00 Otwarcie turnieju, I runda

ok. 15:00 Ceremonia zakończenia

NAGRODY: Pula nagród wynosi 1500 zł

I miejsce 300 zł

II miejsce 200 zł

III miejsce 120 zł

IV miejsce 80 zł

V miejsce 50 zł

Najlepsi w kategoriach:

1. Kobieta – 150 zł

2. Kobieta – 50 zł

Senior 50–59 lat – 50 zł

Senior 60–99 lat – 50 zł

Senior od 70 lat – 50 zł

1. Osoba niepełnosprawna – 100 zł

2. Osoba niepełnosprawna – 50 zł

Junior do 18 lat – 50 zł

Juniorka do 18 lat – 50 zł

Do rankingu 2000 FIDE – 50 zł

Do rankingu 1800 FIDE – 50 zł

Do rankingu 1600 FIDE – 50 zł

Nagrody będą przyznawane wg. powyższej kolejności. Zawodnik można otrzymać jedną nagrodę.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie lub dogrywka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Ogranizator ma prawo do zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.