W niedziele odbyło się Walne Zebranie Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego na którym delegaci klubów wybierali nowy zarząd oraz prezesa n najbliższe cztery lata.  Funkcja prezesa jest bardzo ciężka i niestety niezbyt wiele osób chce ją pełnić. Zadania tego podjął się Aleksander Sokólski z Fundacji Andersena, który wolą delegatów został nowym prezesem na lata 2019-2023. Do Zarządu weszło jeszcze 12 osób w tym członek Polonii Wrocław Kamil Stachowiak, który został prezesem okręgu wrocławskiego. Bardzo ważną funkcję dla rodziców pełnić będzie Michał Dzikowski, który został wiceprezesem ds. młodzieżowych. Na zjeździe zostali wybrani także delegaci do reprezentowania naszego okręgu w Polskim Związku Szachowym podczas WZD. Wybrani zostali: Rafał Siwik, Artur Czyż, Dominik Kulaś oraz Piotr Klukiewicz.

Pozostali członkowie Zarządu:

Łukasz Butkiewicz – Wiceprezes ds. sportowych
Michał Dzikowski – Wiceprezes ds. młodzieżowych
Dominik Kulaś – Wiceprezes ds. projektów strategicznych
Rafał Siwik – Wiceprezes ds. klasyfikacji i ewidencji
Piotr Klukiewicz – Sekretarz
Artur Adamek – Członek Zarządu, prezes podokręgu wałbrzyskiego
Piotr Goluch – Członek Zarządu, prezes podokręgu jeleniogórskiego
Łukasz Kłykow – Członek Zarządu, prezes podokręgu podwrocławskiego
Piotr Kowalak – Członek Zarządu, prezes podokręgu legnickiego
Katarzyna Ogonowska – Członek Zarządu ds. marketingu i promocji
Kazimierz Szydełko – Członek Zarządu, prezes podokręgu kłodzkiego

Do komisji rewizyjnej, która będzie czuwać nad przestrzeganiem statutu związku zostali wybrani:

Artur Czyż – przewodniczący

Robert Korpalski – wiceprzewodniczący

Daniel Damian – sekretarz

Aleksander Jankowski – członek komisji

Wszystkim życzymy owocnej współpracy na rzecz dolnośląskich szachów!!