Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kursie Instruktorskim, który zorganizuje nasz klub w dniach 26.06-28.06.2020 oraz 2-5.07.2020! Zgłoszenia przedłużyliśmy do 24.06.2020! Kurs odbędzie się poprzez kursokonferencję na platformie internetowej Zoom! Poniżej znajdą Państwo więcej informacji!

Kurs Instruktorski 2020

Lista uczestników

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Prowadzący zajęcia

Polityka prywatności platformy zoom https://zoom.us/privacy

ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻONE DO 24 CZERWCA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

26.06-28.06.2020 oraz 2-5.07.2020

1. ORGANIZATOR:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław

2. TERMINY

Kurs składa się z dwóch etapów:

 • I ETAP, 26-28.06.2020,
 • II ETAP, 2-5.07.2020,
  • W ramach kursu przeprowadzone będą zajęcia podzielone na trzy części: szachowa (10h), metodyczna (25h) i pedagogiczna (10h),
  • Z części szachowej zwolnieni są zawodniczki i zawodnicy z tytułem FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM,
  • Z części pedagogicznej zwolnieni są nauczyciele (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje).

Pełna rozpiska zajęć znajduje się w harmonogramie zajęć.

3. MIEJSCE

Kurs odbędzie się poprzez kursokonferencję na platformie internetowej Zoom.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przedłużone do 24.06 na adres: office@polonia.wroclaw.pl tel. 512-052-326 (9.00-13.00)

Na kurs mogą zgłaszać się obywatele polscy, pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem (konieczne przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia). Warunkiem jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej, albo III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. (Konieczne przesłanie wcześniej skanu odpowiednich dokumentów)

5. OPŁATY:

Cały kurs 500 zł płatne do 21 czerwca 2020, zadatek w kwocie 150 zł należy zapłacić do

1 czerwca 2020, na konto:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.

Aleja Wiśniowa 47

53-126 Wrocław

ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

z dopiskiem: imię i nazwisko – kurs instruktorski

 • Osoby zwolnione z części szachowej lub pedagogicznej płacą o 150 zł pomniejszoną kwotę.

UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.

6. DODATKOWE UWAGI

– Wydajemy Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego podpisany przez Polski Związek Szachowy,

– Liczba miejsc ograniczona,

– Więcej informacji: www.polonia.wroclaw.pl

Klauzula informacyjna dla uczestników kursu instruktorskiego

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
   z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000258775.
  2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Klubu Szachowego Polonia Wrocław sp. z o.o., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   1. Uczestnictwa w kursie i wydania certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. zapewnienia prawidłowości podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz właściwe przepisy podatkowe i rachunkowe;
   3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Klubu, w tym: nagrania kursu i udostępnienia nagrań uczestnikom, podejmowania komunikacji w związku z działaniami podejmowanymi przez Klub; prowadzeniu korespondencji; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Dane osobowe będą udostępnione:
   1. podmiotom upoważnionym oraz podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w tym usług IT,
   2. Polskiemu Związkowi Szachowemu,
   3. organom państwowym, na podstawie stosownych przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będę przez okres:
   1. rejestracji i kursu, a po jego zakończeniu – do zaspokojenia roszczeń lub upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń administratora lub uczestnika kursu,
   2. 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu rozliczenia  – w zakresie danych na fakturze,
    w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jest Pani/Pan także uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny, a w zakresie danych potrzebnych do wystawienia faktury – wymóg ustawowy, odmowa podania danych uniemożliwia udział w kursie.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.