Polecamy i zachęcamy studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Wrocławskiej oraz byłych członków klubu AZS Politechnika do wzięcia udziału w turnieju online (10.11.2021). Więcej poniżej:

Grand Prix w Szachach

o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej

  • Miejsce: Platforma internetowa: Chess.com

https://www.chess.com/club/turniej-politechniki-wroclawskiej

  • Organizatorzy:

Koło Szachowe Giuoco Piano – Mateusz Woźniak,

koloszachowegiuocopiano@gmail.com,

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej – Lidia Zdziarska-Zaręba, lidia.zdziarska@gmail.com

Grand Prix składają się z dwóch etapów – pięciu turniejów kwalifikacyjnych oraz turnieju finałowego.

Każdy z turniejów kwalifikacyjnych będzie rozgrywany według poniższego systemu : Szwajcarski, na dystansie 7 rund. Tempo gry: 7 minut + 3 sekundy.
O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, punkty pomocnicze, wg algorytmu na stronie.

Do turnieju finałowego zakwalifikuje się po 8 najlepszych osób z poszczególnych kategorii – Finał Główny, Absolwenci, Zawodnicy bez rankingu FIDE. Osoby te wyłaniane będą na podstawie sumy punktów zdobytych w 4 z 5 turniejów kwalifikacyjnych, a w przypadku ich równej ilości zadecyduje ilość zdobytych pierwszych i kolejnych miejsc. System rozgrywek dla turniejów kwalifikacyjnych może ulec zmianie. Komunikaty o zmianach będą umieszczane na stronie turnieju na platformie Chess.com, nie później niż tydzień przed planowanym odbyciem się turnieju, którego ta zmiana ma dotyczyć.

  • Terminy:

Listopadowy Turniej Kwalifikacyjny: 10.11.2021r., godz. 18:00

Grudniowy Turniej Kwalifikacyjny: 09.12.2021r. godz. 18:00

Styczniowy Turniej Kwalifikacyjny: 13.01.2022r. godz. 18:00

Lutowy Turniej Kwalifikacyjny: 24.02.2022r. godz. 18:00

Marcowy Turniej Kwalifikacyjny: 17.03.2022r. godz. 18:00

Finał: 07.04.2022r. godz. 18:00

Terminy rozgrywek dla poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie. Komunikaty o zmianach będą umieszczane na stronie turnieju na platformie Chess.com, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym odbyciem się turnieju, którego ta zmiana ma dotyczyć.

  • Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział studenci, pracownicy i absolwenci Politechniki Wrocławskiej oraz byli członkowie klubu AZS Politechnika.

Aby wziąć udział w turnieju, należy dołączyć do klubu Turniej Politechniki Wrocławskiej na platformie Chess.com: https://www.chess.com/club/turniej-politechniki-wroclawskiej . Aby dołączyć do klubu, należy mieć wypełnioną rubrykę Imię i Nazwisko oraz wysłać wiadomość z informacją czy jest się studentem (wydział, rok), pracownikiem (wydział), absolwentem (wydział, rok ukończenia), czy byłym członkiem AZS. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez organizatora, prośbę o dołączenie należy przesłać najpóźniej godzinę przed turniejem. Organizator może dodatkowo weryfikować studentów Politechniki prosząc o nieucięty zrzut ekranu z systemu JSOS, na którym widoczne będą informacje o kierunku wraz z imieniem i nazwiskiem. Zrzut ten może mieć przysłonięte inne elementy, takie jak numer albumu, czy zdjęcie użytkownika.

  • Nagrody:

Turnieje kwalifikacyjne

Nagrody rzeczowe wartości:

I miejsce – 150 zł,

II miejsce – 100 zł,

III miejsce – 50 zł,

Najlepsza zawodniczka turnieju – 50 zł,

Najlepszy pracownik turnieju – 50 zł.

Turniej finałowy:

Pula nagród: 4 000 zł

  • Inne postanowienia:

Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywania partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej.

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.