Nocne Granie w Polonii Wrocław

17.12.2021

ORGANIZATORZY:

 • Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
 • Dolnośląski Związek Szachowy – okręg wrocławski.

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

 • Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu,
 • Potwierdzenie udziału do godz. 17:30,
 • Pierwszą rundę rozpoczynamy o godz. 18:00.

ZGŁOSZENIA:

 • Prosimy o dokonywanie wcześniejszych zgłoszeń do turnieju! Gwarantujemy udział zawodnikom, którzy dokonają wcześniejszego zgłoszenia (do 15 grudnia),
 • Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres office@polonia.wroclaw.pl (proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia, ranking)
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia (środa). Po tej dacie wpisowe wzrasta do 50 zł!
 • Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 44 zawodników!

UCZESTNICTWO:

 • W turnieju mają prawo grać wszyscy zawodnicy bez względu na wiek, przynależność klubową, miejsce zamieszkania.

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • Zawody zostaną rozegrane systemem kołowym (każdy z każdym), tempem 4 minuty + 0 sekund na posunięcie. Liczba rund zależy od ilości zawodników (maksymalnie 43 rundy),

WPISOWE:

 • Wpisowe wynosi 30 zł, płacone przelewem na konto klubu, po przyjęciu zgłoszenia,
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia (środa). Po tej dacie wpisowe wzrasta do 50 zł,

NAGRODY:

 • I miejsce (nagroda gwarantowana) – 300 zł (minimum), reszta nagród w zależności od puli z wpisowego,
 • Pula nagród to 30 zł (wpisowe) x ilość płacących wpisowe zawodników.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

 • Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, średni ranking przeciwników,
 • Turniej nie jest liczony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.