Od kilku miesięcy partnerem strategicznym Polonii jest Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna. O współpracy z klubem oraz o zaletach zajęć szachowych rozmawiamy z Agnieszką Rossą, dyrektor MDK Fabryczna.

Skąd pomysł na współpracę MDK Fabryczna z Klubem Szachowym Polonia?

AGNIESZKA ROSSA: – Klub Szachowy Polonia Wrocław stawia na wyczynowe uprawianie szachów i rywalizuje o najwyższe cele w kraju – walczy o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów i Seniorów, indywidulne medale na Mistrzostwach Polski, Europy, a także o klubowe zwycięstwo we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Te cele są trudne do osiągnięcia bez szerokiej bazy naborowej i rzeszy początkujących dzieci ze szkół i przedszkoli. Natomiast MDK Fabryczna organizuje zajęcia dla początkujących adeptów sztuki szachowej i wielu z nich przejawia duże zdolności i ma predyspozycje na wspaniałe kariery zawodnicze. Naturalnie zatem narodził się pomysł współpracy polegającej na kontynuacji działań naborowo-popularyzatorskich, realizowanych przez MDK Fabryczna, w Klubie Szachowym Polonia Wrocław. Dzięki tej współpracy dzieci rozpoczynające przygodę z szachami w MDK Fabryczna mogą później kontynuować kariery zawodnicze w Polonii.

Na czym konkretnie ta współpraca polega?

– MDK Fabryczna odpowiada za trening ogólnorozwojowy, m.in. zasady strategii szachów, podstawowe i złożone końcówki szachowe, elementy historii szachów, czy podstawowy trening taktyki i techniki liczenia wariantów, a Klub Szachowy Polonia Wrocław za trening specjalistyczny, czyli indywidualny dobór repertuaru debiutowego, plan startów, stawianie i monitowanie celów zawodniczych oraz pomoc w dalszym rozwoju. Treningiem specjalistycznym zostają objęci najzdolniejsi z naszych wychowanków. Natomiast pozostali wychowankowie, dzięki współpracy na polu organizacyjnym, mają ułatwiony dostęp do rozlicznych wydarzeń szachowych, organizowanych przez Polonię, tj. m.in. Turniej Wrocławskiego Krasnala, Grand Prix Polonii Wrocław, czy wyjazdy na inne zawody. Dzięki temu rozwijają się nie tylko szachowo, ale także społecznie.

Ile dzieci w MDK gra w szachy? Czy na tle innych oferowanych zajęć jest to duże zainteresowanie?

– Około 300 dzieci gra w MDK Fabryczna w szachy – jest to bardzo duże zainteresowanie. Współpracujemy ze szkołami na terenie naszej dzielnicy, m.in. SP 3, SP 113, czy SP 118, jednakże najcenniejsze dla nas są treningi w macierzystej placówce – to właśnie tam poprzez codzienny trening zawodnicy przygotowują się do rywalizacji szachowej.

Zespół Polonii w rozgrywkach ligowych występuje pod nazwą „MDK Fabryczna Polonia Wrocław”. Jest Pani zadowolona z takiej formy promocji MDK?

– Tak, dzięki temu nasi wychowankowie mogą reprezentować swoją placówkę, utożsamiają się z nią i jest to dla nas ważne, aby identyfikować się ze środowiskiem, z którego się wywodzi. Dla wielu z nich jest to bardzo istotne.

Mówi się, że gra w szachy stymuluje rozwój dzieci, poprawia takie parametry jak pamięć i logiczne myślenie. Czy Pani obserwacje potwierdzają te opinie?

– Powołując się na założenia programu szkolenia W. Gałażewskiego i A. Modzelana realizujemy je podczas naszej działalności edukacyjnej. Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka. Są to przede wszystkim: rozwój zainteresowań, aktywność twórcza, rozwijanie pamięci i uwagi, któremu towarzyszy rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji, a także myślenie logiczno-wyobrażeniowe, rozwój pozytywnych sfer osobowości i konsekwencja w działaniu. Poza tym są aspekty wychowawcze, które można rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak nie karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, osiągnięte dzięki sile własnego umysłu. Czymże wiec są szachy? W naszym rozumieniu to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.

Fot. MDK Fabryczna