Informacja dotycząca wyjazdu na Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich w Legnicy 29.11.2015.

Dla osób jadących z Wrocławia

W związku z wyjazdem na Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich, Legnica 29.11.2015 (niedziela). Z naszej strony jako opiekunowie będą jechać Artur Czyż oraz Zbigniew Niemiec. Jedziemy pociągiem o 7:40 Dworzec Główny, zbiórka o 7:25 (przed zegarem, koło kas). Dzieci powinny mieć już zakupiony bilet we własnym zakresie oraz proszę pamiętać o legitymacji szkolnej.
Dodatkowo proszę pamiętać o zaopatrzeniu dzieci w prowiant (kanapki, herbata w termosie lub soki).
Zwroty za zakupione bilety będziemy dokonywać w przyszłym tygodniu.
Turniej ma się zakończyć według harmonogramu o godzinie 16 i wtedy ma być przeprowadzone zakończenie rozgrywek. Mamy pociąg o 16:36 (we Wrocławiu 17:26) lub 17:40 (we Wrocławiu 18:32) znając życie będziemy wracać tym drugim pociągiem (17:40)