Kurs Instruktorski 2020

Lista uczestników

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Prowadzący zajęcia

Polityka prywatności platformy zoom https://zoom.us/privacy

ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻONE DO 24 CZERWCA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

26.06-28.06.2020 oraz 2-5.07.2020

1. ORGANIZATOR:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław

2. TERMINY

Kurs składa się z dwóch etapów:

 • I ETAP, 26-28.06.2020,
 • II ETAP, 2-5.07.2020,
  • W ramach kursu przeprowadzone będą zajęcia podzielone na trzy części: szachowa (10h), metodyczna (25h) i pedagogiczna (10h),
  • Z części szachowej zwolnieni są zawodniczki i zawodnicy z tytułem FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM,
  • Z części pedagogicznej zwolnieni są nauczyciele (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje).

Pełna rozpiska zajęć znajduje się w harmonogramie zajęć.

3. MIEJSCE

Kurs odbędzie się poprzez kursokonferencję na platformie internetowej Zoom.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przedłużone do 24.06 na adres: office@polonia.wroclaw.pl tel. 512-052-326 (9.00-13.00)

Na kurs mogą zgłaszać się obywatele polscy, pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem (konieczne przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia). Warunkiem jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej, albo III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. (Konieczne przesłanie wcześniej skanu odpowiednich dokumentów)

5. OPŁATY:

Cały kurs 500 zł płatne do 21 czerwca 2020, zadatek w kwocie 150 zł należy zapłacić do

1 czerwca 2020, na konto:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.

Aleja Wiśniowa 47

53-126 Wrocław

ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

z dopiskiem: imię i nazwisko – kurs instruktorski

 • Osoby zwolnione z części szachowej lub pedagogicznej płacą o 150 zł pomniejszoną kwotę.

UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.

6. DODATKOWE UWAGI

– Wydajemy Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego podpisany przez Polski Związek Szachowy,

– Liczba miejsc ograniczona,

– Więcej informacji: www.polonia.wroclaw.pl

Klauzula informacyjna dla uczestników kursu instruktorskiego

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
  z siedzibą we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000258775.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Klubu Szachowego Polonia Wrocław sp. z o.o., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Uczestnictwa w kursie i wydania certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. zapewnienia prawidłowości podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz właściwe przepisy podatkowe i rachunkowe;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Klubu, w tym: nagrania kursu i udostępnienia nagrań uczestnikom, podejmowania komunikacji w związku z działaniami podejmowanymi przez Klub; prowadzeniu korespondencji; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe będą udostępnione:
  1. podmiotom upoważnionym oraz podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w tym usług IT,
  2. Polskiemu Związkowi Szachowemu,
  3. organom państwowym, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będę przez okres:
  1. rejestracji i kursu, a po jego zakończeniu – do zaspokojenia roszczeń lub upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń administratora lub uczestnika kursu,
  2. 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu rozliczenia  – w zakresie danych na fakturze,
   w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jest Pani/Pan także uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny, a w zakresie danych potrzebnych do wystawienia faktury – wymóg ustawowy, odmowa podania danych uniemożliwia udział w kursie.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.