Kurs Instruktorski 2023

ZAPISY PRZEDŁUŻONE DO 13 KWIETNIA

LISTA UCZESTNIKÓW

HARMONOGRAM

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

14-16.04.2023 oraz 20-23.04.2023

1. ORGANIZATOR:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław

2. TERMINY:

Kurs składa się z dwóch etapów (online):

  • I ETAP, 14-16.04.2023,
  • II ETAP, 20-23.04.2023,
    • W ramach kursu przeprowadzone będą zajęcia podzielone na trzy części: szachowa (10h), metodyczna (25h) i pedagogiczna (10h),
    • Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodniczki i zawodnicy z tytułem FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM,
    • Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni nauczyciele (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje).Mimo wszystko zachęcamy wszystkich nauczycieli do udziału w tej części kursu.

Pełna rozpiska zajęć znajduje się w harmonogramie zajęć.

3. MIEJSCE:

Kurs odbędzie się poprzez kursokonferencję na platformie internetowej Zoom.

4. ZGŁOSZENIA:

Do 3 kwietnia 2023 13 KWIETNIA 2023 na adres: office@polonia.wroclaw.pl tel. 512-052-326

Na kurs mogą zgłaszać się obywatele polscy, pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem (konieczne przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia). Warunkiem jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej, albo III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. (Konieczne przesłanie wcześniej skanu odpowiednich dokumentów)

5. OPŁATY:

Cały kurs 550 zł płatne do 13 kwietnia 2023. UWAGA! Zadatek (bezzwrotny) w wysokości 150 zł, wpłacony do końca lutego, powoduje obniżenie opłaty za cały kurs o 50 zł (z 550 zł na 500 zł)

Wpłata na konto:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

z dopiskiem: imię i nazwisko – kurs instruktorski

  • Osoby zwolnione z części szachowej lub pedagogicznej płacą o 150 zł pomniejszoną kwotę.

UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.

6. DODATKOWE UWAGI:

– Wydajemy Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego podpisany przez Polski Związek Szachowy,

– Więcej informacji: www.polonia.wroclaw.pl

7. TEMATY:

Tematy podczas kursu będą bardzo podobne do tych, co były w latach 2020-2022 roku. Zawsze staramy się dobrać kadrę wykładowców (od trenerów, arcymistrzów po nauczycieli dyplomowanych), którzy specjalizują się w swoich dziedzinach. W ubiegłych latach byli to:

– GM Mateusz Bartel, IM Jakub Żeberski, GM Tomasz Warakomski, GM Marcin Tazbir, WIM Marlena Chlost, FM Mateusz Dubiński, FM Andrzej Modzelan, dr Jan Przewoźnik, m Maciej Świcarz, dr Anna Książek, IA Damian Daniel

Przykładowe tematy kursu:

– Historia Szachów
– Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju. Jak zorganizować turniej szachowy?
– Teoria debiutów -zasady ogólne. Technika liczenia wariantów
– Strategia i plan gry
– Końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie partii
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów
– Tworzenie programu nauczania, trening dzieci na najniższym stopniu zaawansowania
– Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki gry
– Praca z programem szachowym. Narzędzia do pracy w internecie
– Zajęcia indywidualne i grupowe przez internet – aspekty praktyczne
– Roczny plan treningowo-startowy z uwzględnieniem szkolenia przez internet
– Tryb przygotowania do partii na turniejach, gra po porażce, najważniejsza partia
– Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu
– Metodyka prowadzenia zajęć w szkole
– Metodyka prowadzenia zajęć w klubie
– Zasady działania UKS. Jak założyć. Instytucje wspierające PZSZACH. Zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawodnictwa młodzieżowego
– Rola rodzica w procesie treningu szachowego
– Dieta, sport, kondycja jako ważny aspekt w życiu sportowca
– Rola rodzica w procesie treningu szachowego (aspekt psychologiczny)
– Psychologiczne podstawy treningu szachowego – rola instruktora
– Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury). Podstawa programowa
– Tworzenie planu nauczania