W związku z zmianą systemu finansowania juniorów wszystkie środki wirtualne proszę wykorzystać do 15 grudnia 2022 roku.

Warunkiem skorzystania z poniższych zasad finansowania jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szachowe!! oraz obecność na zgrupowaniach Akademii Polonii Wrocław, jeżeli takowe są organizowane, a także udział w zawodach, na które deleguje Klub.

Dodatkowe środki wydatkowane przez zawodnika  (za sukcesy sportowe) mogą być użyte pod warunkiem pełnego wykorzystania puli środków z kadry wojewódzkiej oraz kadry PZSzach przysługującej zawodnikowi w danym momencie. Warunkiem niezbędnym jest także dokonanie wpłaty za zajęcia na konto Klubu (dla osób korzystających z zajęć).

System Finansowania Juniorów za wyniki sportowe w 2022 roku (w 2023 roku nacisk zostanie położony na pracę i wyniki)

 1. Pokrywanie startów w Mistrzostwach Polski Juniorów.
 2. Pokrycie udziału trenerów delegowanych przez klub w zawodach.
 3. Finansowanie/dofinansowanie zgrupowań za wybitne osiągnięcia szachowe.
 4. Środki zdobyte za wyniki na Mistrzostwach Polski Juniorów (8,10,12,14,16,18).
 5. Środki zdobyte na drużynowych Mistrzostwach Polski.
 6. Premie lub stypendia przyznane przez klub za wybitne osiągnięcia.

1. Klub pokrywa finalistom w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 10-18 (w 2023 roku nacisk zostanie położony na pracę i wyniki):
– wpisowe
– zakwaterowanie
– wyżywienie

Dodatkowo klub pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz wpisowe w MPJ BIS dla zawodników:

 • medalistów Mistrzostw Polski w szachach klasycznych w roku bieżącym
 • zawodników pierwszej drużyny juniorskiej (ekstraligowej)
 • z pierwszej 10 na liście rankingowej (szachy klasyczne) na 1 lipiec 2022 roku w swoich kategoriach wiekowych tj. do 10,12,14,16 i 18 lat

2. Klub deleguje trenerów na zawody i zgrupowania

– Klub finansuje zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie dla trenera delegowanego z klubu:

 • MPJ w grupach 6-18,
 • MPJBiS,
 • MMM,
 • Makroregion,
 • Ligi juniorskie,
 • inne wskazane zawody, turnieje przez klub.

3. Dofinansowanie zgrupowań za osiągnięcia szachowe w Polanicy Zdroju.
Udział w zgrupowaniu zapewniony mają:
– medaliści Mistrzostw Polski w roku obecnym (opłata za zakwaterowanie i wyżywienie)
– zawodnicy posiadający ranking w szachach klasycznych (lista na miesiąc przed zgrupowaniem) powyżej 2100 (chłopcy) i 1900 (dziewczyny),
– klub zastrzega sobie prawo dopuszczenia innych zawodników (na własny koszt zawodników)

[red. 11.07.2022

 • opłata za zakwaterowanie i wyżywienie oznacza, ze zawodnik opłaca tylko zakwaterowanie i wyżywienie
 • osiągnięcie rankingu oznacza zapewnienie możliwości wzięcia udziału w zgrupowaniu
 • reszta informacji każdorazowo podana będzie w komunikacie

]

4. Środki zdobyte za wyniki na Mistrzostwach Polski Juniorów (8,10,12,14,16,18).

Dzieci zdobywając wysokie miejsca na mistrzostwach Polski uzyskują możliwość dodatkowego finansowania swoich wyjazdów i treningów przez klub:

Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych

 Mistrzostwa Polski do lat 6,7,8Makroregionalne Mistrzostwa MłodzikówMistrzostwa Polski do lat 10Mistrzostwa Polski do lat 12
Mistrzostwa Polski do lat 14Mistrzostwa Polski do lat 16Mistrzostwa Polski do lat 18
1 miejsce1000100020002500300030003000
2 miejsce80080015002000250025002500
3 miejsce60060010001500200020002000
4 miejsce4004007001200150015001500
5 miejsce3003006001000120012001200

Mistrzostwa Polski w szachach Szybkich i Błyskawicznych

 Mistrzostwa Polski do lat 8Mistrzostwa Polski do lat 10Mistrzostwa Polski do lat 12Mistrzostwa Polski do lat 14Mistrzostwa Polski do lat 16Mistrzostwa Polski do lat 18
1 miejsce100010001300150018002000
2 miejsce8008001000130015001800
3 miejsce500500800100013001500
4 miejsce30030050080010001300
5 miejsce2002003005008001000

Środki z wirtualnego konta* można przeznaczyć na wyjazdy turniejowe, trenera współpracującego z klubem. O potrzebie wykorzystania środków należy poinformować klub z miesięcznym wyprzedzeniem.

Powołania na Ligi:

 • Zarząd klubu do połowy maja 2022 ustalą ilość drużyn, którą wystawia w ligach centralnych (Ekstra, I, II liga)
 • Ekstraliga jest w całości finansowana przez klub. O wysokości finansowania pozostałych lig decyduje Zarząd klubu.
 • Skład na ligi proponować będzie kolegium trenerskie klubu, a zatwierdzać będzie Zarząd (jest to zmiana w stosunku do lat ubiegłych).

System premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych (zwiększenie konta wirtualnego*)

Zawodnicy występujący w Ekstralidze Juniorów:
– otrzymują 70 zł za każdy zdobyty punkt tylko w przypadku zdobycia medalu
– w przypadku zdobycia przez drużynę złotego medalu każdy zawodnik otrzymuje dodatkowo 40 zł. za każdy zdobyty punkt
Uwaga! W przypadku braku medalu drużynowego premie otrzymają jedynie zawodnicy, którzy wygrali swoje szachownice ( 50 zł za każdy zdobyty punkt). Premii tej nie przewiduje się w przypadku zdobycia medalu przez drużynę.

Zawodnicy występujący w II lub I Lidze:
– otrzymują 50 zł za każdy zdobyty punkt.

Uwaga! Warunkiem otrzymania nagród finansowych dla zawodników z II lub I Ligi, będzie utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej lub indywidualne wygranie swojej szachownicy.

Środki wirtualne – to środki, które gromadzi zawodnik na wydatki treningowe w danym roku. Chęć przepisania środków na kolejny rok należy zgłosić do połowy grudnia. Pozytywna decyzja w tym zakresie zależy od zaangażowania zawodnika w trening szachowy.

Środków zgromadzonych na wirtualnych kontach nie można wykorzystać na inne turnieje w czasie organizowania akcji Polonii Wrocław.

*konto wirtualne – środki klubowe (także pochodzące z dotacji), które ma do dyspozycji zawodnik do wykorzystania na trening szachowy (z trenerami klubowymi) lub turnieje szachowe.