[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zasady finansowania obowiązujące w 2016 r.

 Zasady finansowania Juniorów Klubu Szachowego Polonia Wrocław w 2016r.

Decyzją Zarządu Klubu Szachowego Polonia Wrocław sp z o.o., w roku 2016 będą obowiązywały określone poniżej zasady finansowania juniorów oraz powoływania ligowych drużyn juniorskich.

Klub pokrywa koszty udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe) juniorów w następujących imprezach:

  • Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach klasycznych MP 10,12,14,16,18 (zawodnicy mają zapewnioną na koszt Klubu opiekę trenerską trenera wyznaczonego przez Klub, na zawodach tej rangi przypada jeden trener na trzech zawodników);
  • Ekstraliga juniorów w przypadku otrzymania powołania (patrz zasady powoływania);
  • I i II liga juniorów w przypadku otrzymania powołania (decyzja o stopniu finansowania ligi przez Klub będzie podjęta w maju 2016)
  • Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych w przypadku:
    – zawodników występujących w pierwszej ewentualnie drugiej drużynie juniorskiej w bieżącym roku
    – zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w MP klasycznych w bieżącym roku
    – zawodników z pierwszej dziesiątki na liście ELO w Polsce na lipiec 2016 r.

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Centralnych Ligach Juniorów (Ekstra, I II):
– Zarząd Klubu do dnia 20 lutego 2016 r. podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w centralnych ligach juniorskich;
– decyzje w sprawie powołań do poszczególnych drużyn będzie podejmował Zarząd Klubu do dnia 1 czerwca 2016 r.,
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. i 2016 r.;
– w przypadkach spornych decyzję podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe.

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Dolnośląskich Ligach Szachowych Juniorów:
– Zarząd Klubu nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia rozgrywek Dolnośląskich Lig Juniorów 2016 r. podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w tych rozgrywkach oraz o składach drużyn/ składzie drużyny;
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe 2015 r. i 2016 r. oraz uczestnictwo w zajęciach szachowych;
– w przypadkach spornych decyzje podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe.  

System finansowania juniorów za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku

W 2016 roku Zarząd Klubu Szachowego Polonia Wrocław uzależnia finansowanie poszczególnych zawodników od osiągniętych przez nich wyników sportowych. Do oceny osiągniętych wyników sportowych brane pod uwagę będą Mistrzostwa Polski ( do 10,12,14,16,18 lat) w szachach klasycznych, szybkich, błyskawicznych oraz centralne rozgrywki ligowe juniorów (ekstraliga i I liga juniorów z wyłączeniem II ligi juniorów). Wykaz finansowo nagradzanych miejsc przedstawia poniższa tabela oraz system premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych. Każdy zawodnik gromadzi w ten sposób swój własny budżet przeznaczony na szkolenia i turnieje do wykorzystania w roku bieżącym. Nie przewiduje się przeniesienia tych środków na rok 2016. Zarząd Klubu może zdecydować inaczej po wcześniejszym uzasadnieniu takiej potrzeby przez zawodnika.

Miejsce zajęte   MP klasyczne  MP szybkie  MP błyskawiczne
1   3000 zł  1500 zł  1000 zł
2   2000 zł  1000 zł  750 zł
3   1500 zł  750 zł  500 zł
4   1000 zł  500 zł
5   500 zł

System premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych

Zawodnicy występujący w Ekstralidze Juniorów:
– otrzymują 50 zł za każdy zdobyty punkt tylko w przypadku zdobycia medalu
– w przypadku zdobycia przez drużynę złotego medalu każdy zawodnik otrzymuje dodatkowo 40 zł. za każdy zdobyty punkt
Uwaga! W przypadku braku medalu drużynowego premie otrzymają jedynie zawodnicy, którzy wygrali swoje szachownice ( 50 zł za każdy zdobyty punkt). Premii tej nie przewiduje się w przypadku zdobycia medalu przez drużynę.

Zawodnicy występujący w II lub I Lidze (w przypadku powołania drugiej drużyny):
– otrzymują 40 zł za każdy zdobyty punkt.
Uwaga! Warunkiem otrzymania nagród finansowych dla zawodników z II Ligi, będzie utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej lub indywidualne wygranie swojej szachownicy.

Warunkiem skorzystania z zasad premiowania za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szachowe (dla zawodników mieszkających we Wrocławiu, oraz obecność na wyjazdowych zgrupowaniach Akademii Polonii Wrocław), a także udział w zawodach drużynowych, na które deleguje Klub. Warunkiem niezbędnym jest także opłacenie składki do Klubu albo do MDK Fabryczna (w zależności od tego gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia). W sytuacjach spornych decyduje dyrektor ds organizacyjnych.

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]