[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zasady finansowania obowiązujące w 2017 r.

Warunkiem skorzystania z poniższych zasad finansowania jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szachowe!! (dla zawodników mieszkających we Wrocławiu) oraz obecność na wyjazdowych zgrupowaniach Akademii Polonii Wrocław, jeżeli takowe są organizowane, a także udział w zawodach drużynowych, na które deleguje Klub.

Dodatkowe środki wydatkowane przez zawodnika  (za sukcesy sportowe) mogą być użyte pod warunkiem pełnego wykorzystania puli środków z kadry wojewódzkiej przysługującej zawodnikowi w danym momencie. Warunkiem niezbędnym jest także opłacenie składki do Klubu albo do MDK Fabryczna. (Jeżeli dziecko uczęszcza do Polonii i MDK to składkę należy uiścić w obu miejscach.)

 Zasady finansowania Juniorów Klubu Szachowego Polonia Wrocław w 2017r.

Decyzją Zarządu Klubu Szachowego Polonia Wrocław sp. z o.o., w roku 2017 będą obowiązywały określone poniżej zasady finansowania juniorów oraz powoływania ligowych drużyn juniorskich.

Klub pokrywa koszty udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe) juniorów w następujących imprezach:

  • Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach klasycznych MP 10,12,14,16,18 (zawodnicy mają zapewnioną na koszt Klubu opiekę trenerską trenera wyznaczonego przez Klub;
  • Ekstraliga juniorów w przypadku otrzymania powołania (patrz zasady powoływania);
  • I i II liga juniorów w przypadku otrzymania powołania (decyzja o stopniu finansowania ligi przez Klub będzie podjęta w maju 2017);
  • Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych w przypadku:
    – zawodników występujących w pierwszej drużynie juniorskiej w bieżącym roku;
    – zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w MP klasycznych w bieżącym roku;
    – zawodników z pierwszej dziesiątki na liście ELO w  szachach klasycznych w Polsce na lipiec 2017 r..

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Centralnych Ligach Juniorów (Ekstra, I II):
– Zarząd Klubu do dnia 20 lutego 2017 r. podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w centralnych ligach juniorskich;
– decyzje w sprawie powołań do poszczególnych drużyn będzie podejmował Zarząd Klubu do dnia 1 maja 2017 r.,
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. i 2017 r.;
– w przypadkach spornych decyzję podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe;
– zawodnik, który otrzymał powołanie ma obowiązek uczestniczyć w lidze. Brak uczestnictwa w lidze równoznaczny jest z brakiem dalszego finansowania.

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Dolnośląskich Ligach Szachowych Juniorów:
– Zarząd Klubu nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia rozgrywek Dolnośląskich Lig Juniorów 2017 r. podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w tych rozgrywkach oraz o składach drużyn/składzie drużyny;
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe 2016 r. i 2017 r. oraz uczestnictwo w zajęciach szachowych;
– w przypadkach spornych decyzje podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe.  

System finansowania juniorów za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku

W 2017 roku Zarząd Klubu Szachowego Polonia Wrocław uzależnia finansowanie poszczególnych zawodników od osiągniętych przez nich wyników sportowych. Do oceny osiągniętych wyników sportowych brane pod uwagę będą Mistrzostwa Polski ( do 10,12,14,16,18 lat) w szachach klasycznych, szybkich, błyskawicznych oraz centralne rozgrywki ligowe juniorów (ekstraliga i I liga juniorów z wyłączeniem II ligi juniorów). Wykaz finansowo nagradzanych miejsc przedstawia poniższa tabela oraz system premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych. Każdy zawodnik gromadzi w ten sposób swój własny budżet przeznaczony na szkolenia i turnieje do wykorzystania w roku bieżącym. Nie przewiduje się przeniesienia tych środków na rok 2018.

Miejsce zajęte   MP klasyczne  MP szybkie  MP błyskawiczne
1   3000 zł  1500 zł  1000 zł
2   2000 zł  1000 zł  750 zł
3   1500 zł  750 zł  500 zł
4   1000 zł  500 zł
5   500 zł

System premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych

Zawodnicy występujący w Ekstralidze Juniorów:
– otrzymują 50 zł za każdy zdobyty punkt tylko w przypadku zdobycia medalu
– w przypadku zdobycia przez drużynę złotego medalu każdy zawodnik otrzymuje dodatkowo 40 zł. za każdy zdobyty punkt
Uwaga! W przypadku braku medalu drużynowego premie otrzymają jedynie zawodnicy, którzy wygrali swoje szachownice ( 50 zł za każdy zdobyty punkt). Premii tej nie przewiduje się w przypadku zdobycia medalu przez drużynę.

Zawodnicy występujący w II lub I Lidze (w przypadku powołania drugiej drużyny):
– otrzymują 40 zł za każdy zdobyty punkt.
Uwaga! Warunkiem otrzymania nagród finansowych dla zawodników z II Ligi, będzie utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej lub indywidualne wygranie swojej szachownicy.

 

Klub Szachowy Polonia Wrocław będzie pomagać także w organizacji wyjazdów dla juniorów (Przy niektórych wyjazdach Klub opłaca także zakwaterowanie i wyżywienie trenera, a rodzice jego wynagrodzenie, przy niektórych pomaga w jego organizacji). Przed każdym wyjazdem rodzice otrzymają mailową informację odnośnie wyjazdu oraz jego organizacji (Uwaga jeżeli Klub będzie partycypować w zakwaterowaniu i wyżywieniu trenera oraz jego wynagrodzeniu to informacja ta będzie wyraźnie podana w mailu):

Planowane wyjazdy w 2017 roku 

Osoby które będą brały udział w poniżej wymienionych turniejach proszone są o zgłaszanie tej informacji na adres: office@polonia.wroclaw.pl

Mariańskie Łaźnie (21-28 styczeń)

Kudowa Zdrój (11-18 luty)

Karpacz (18-25 luty)

Góra św Anny (2-10 luty)

Akademia Szachowa Polanica Zdrój (maj)

Obóz Szachowy 24 czerwiec – 3-4 lipiec (czerwiec/lipiec)

Memoriał Rubinstaina – Polanica Zdrój (19-27 sierpień)

Makroregion 13-21 październik

Półfinały Mistrzostw Polski 11-17 listopad

UWAGA:

Od sezonu 2018 planuje się zmianę niektórych punktów regulaminu odnośnie finansowania na Mistrzostwach Polski. Zmiany będą szły w kierunku premiowania wyników. Zmiany zostaną ogłoszone w listopadzie 2017.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]