Zasady finansowania obowiązujące w 2019 r.

Warunkiem skorzystania z poniższych zasad finansowania jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szachowe!! oraz obecność na wyjazdowych zgrupowaniach Akademii Polonii Wrocław, jeżeli takowe są organizowane, a także udział w zawodach drużynowych, na które deleguje Klub.

Dodatkowe środki wydatkowane przez zawodnika  (za sukcesy sportowe) mogą być użyte pod warunkiem pełnego wykorzystania puli środków z kadry wojewódzkiej przysługującej zawodnikowi w danym momencie. Warunkiem niezbędnym jest także dokonanie wpłaty na konto Klubu albo wpłaty na Radę Rodziców MDK Fabryczna. (Jeżeli dziecko uczęszcza także do MDK to wpłatę należy uiścić w obu miejscach).

 Zasady finansowania Juniorów Klubu Szachowego Polonia Wrocław w 2019r.

Decyzją Zarządu Klubu Szachowego Polonia Wrocław sp. z o.o., w roku 2019 będą obowiązywały określone poniżej zasady finansowania juniorów oraz powoływania ligowych drużyn juniorskich.

Klub pokrywa koszty udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe) juniorów w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w grupach 10-18 po spełnieniu poniższych warunków

 1. Regularne uczęszczanie na zajęcia szachowe organizowane przez MDK Fabryczna lub Klub Szachowy Polonia Wrocław w grupie lub grupach dostosowanych do poziomu umiejętności zawodnika.
 2. Rozegranie minimum “n” partii w turniejach rozgrywanych tempem szachów klasycznych (minimum 60 minut na partię albo 30 minut na partię plus 30 sekund na posunięcie) w okresie od 23.11.2018 do MPJ .
 3. Osiągnięcie w przynajmniej jednym z turniejów wymienionych w punkcie 2. rankingu uzyskanego PZSZach minimum X dla chłopców i Y dla dziewcząt.
 4. Przeanalizowanie z instruktorem lub trenerem o rankingu ELO FIDE minimum 1900 przynajmniej k partii z turniejów wymienionych w punkcie 2. (weryfikacja u trenera)
 5. Zdanie testu z wiedzy szachowej (Z tematów omawianych na zajęciach)
MPIlość partii (n)osiągnięty ranking PZSZACH (x/y)ilość przeanalizowanych partii (k)Termin testu z wiedzy szachowej
MP 10101800(chłopcy)/1600(dziewczynki)53 tydzień lutego
MP 12191900(chłopcy/1700 (dziewczynki)83 tydzień kwietnia
MP 14192000(chłopcy/1800 (dziewczynki)83 tydzień kwietnia
MP 16182100(chłopcy/1900(dziewczynki)8pierwszy tydzień marca
MP 18182200(chłopcy/2000(dziewczynki)8pierwszy tydzień marca

Spełnienie minimum czterech z powyższych pięciu punktów uprawnia do pełnego finansowania startu w Mistrzostwa Polski Juniorów  w szachach klasycznych (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe, bez kosztów dojazdu) wraz z zapewnioną na koszt Klubu opieką instruktorów/trenerów wyznaczonych przez Klub.

Spełnienie minimum trzech z powyższych pięciu punktów uprawnia do finansowania startu w Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach klasycznych (zakwaterowanie, wyżywienie, wpisowe, bez kosztów dojazdu). Obowiązkowa dopłata do 1/3 kosztów trenera klubowego (800 zł)

ponadto:

 • Ekstraliga juniorów w przypadku otrzymania powołania (patrz zasady powoływania);
 • I i II liga juniorów w przypadku otrzymania powołania (decyzja o stopniu finansowania ligi przez Klub będzie podjęta w maju 2018);
 • Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych w przypadku:
  – zawodników występujących w pierwszej drużynie juniorskiej w bieżącym roku;
  – zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 w MP klasycznych w bieżącym roku;
  – zawodników z pierwszej dziesiątki na liście ELO w  szachach klasycznych w Polsce na lipiec 2018 r..

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Centralnych Ligach Juniorów (Ekstra, I II):
– Zarząd Klubu do dnia 20 lutego 2019 r. podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w centralnych ligach juniorskich;
– decyzje w sprawie powołań do poszczególnych drużyn będzie podejmował Zarząd Klubu do dnia 1 maja 2019r.,
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.;
– w przypadkach spornych decyzję podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe;
– zawodnik, który otrzymał powołanie ma obowiązek uczestniczyć w lidze. Brak uczestnictwa w lidze równoznaczny jest z brakiem dalszego finansowania.

Zasady powoływania juniorów do drużyn występujących w Dolnośląskich Ligach Szachowych Juniorów:
– Zarząd Klubu nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek Dolnośląskich Lig Juniorów 2019 roku podejmie decyzje w sprawie ilości drużyn występujących w tych rozgrywkach oraz o składach drużyn/składzie drużyny;
– o powołaniach będą decydować w głównej mierze osiągnięte wyniki sportowe 2018 r. i 2019 r. oraz uczestnictwo w zajęciach szachowych;
– w przypadkach spornych decyzje podejmuje dyrektor ds. organizacyjnych na podstawie opinii trenerów, rankingu, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szachowe.

System finansowania juniorów za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku

W 2019 roku Zarząd Klubu Szachowego Polonia Wrocław uzależnia finansowanie poszczególnych zawodników od osiągniętych przez nich wyników sportowych. Do oceny osiągniętych wyników sportowych brane pod uwagę będą Mistrzostwa Polski ( do 10,12,14,16,18 lat) w szachach klasycznych, szybkich, błyskawicznych oraz centralne rozgrywki ligowe juniorów (ekstraliga i I liga juniorów z wyłączeniem II ligi juniorów). Wykaz finansowo nagradzanych miejsc przedstawia poniższa tabela oraz system premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych. Każdy zawodnik gromadzi w ten sposób swój własny budżet przeznaczony na szkolenia i turnieje do wykorzystania w roku bieżącym. Nie przewiduje się przeniesienia tych środków na rok 2020.

miejsceMP 10-14MP 10-14 dofinansowania do obozów/zgrupowań klubowychMPJ RapidMPJ Blitz
12600 zł750 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii1500 zł1000 zl
21700 zł600 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii1000 zł750zł
31200zł500 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii750 zł500 zł
4800 zł400 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii500 zł
5500 zł300 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii
6200 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii
7200 zł dofinansowania do wakacyjnego obozu Szachowego Polonii
 MP 16/18MP Rapid 16/18MP Blitz 16/18
13000 zł1500 zł1000 zł
22000 zł1000 zł750 zł
31500 zł750 zł500 zł
41000 zł500 zł
5500 zł

System premiowania juniorów biorących udział w centralnych rozgrywkach ligowych

Zawodnicy występujący w Ekstralidze Juniorów:
– otrzymują 50 zł za każdy zdobyty punkt tylko w przypadku zdobycia medalu
– w przypadku zdobycia przez drużynę złotego medalu każdy zawodnik otrzymuje dodatkowo 40 zł. za każdy zdobyty punkt
Uwaga! W przypadku braku medalu drużynowego premie otrzymają jedynie zawodnicy, którzy wygrali swoje szachownice ( 50 zł za każdy zdobyty punkt). Premii tej nie przewiduje się w przypadku zdobycia medalu przez drużynę.

Zawodnicy występujący w II lub I Lidze (w przypadku powołania drugiej drużyny):
– otrzymują 40 zł za każdy zdobyty punkt.
Uwaga! Warunkiem otrzymania nagród finansowych dla zawodników z II Ligi, będzie utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej lub indywidualne wygranie swojej szachownicy.

Środków zgromadzonych na wirtualnych kontach nie można wykorzystać na inne turnieje w czasie organizowania akcji Polonii Wrocław.