Kurs Instruktorski

LISTA ZGŁOSZEŃ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

LICENCJA INSTRUKTORA – PROCEDURA PRZYZNAWANIA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS INSTRUKTORSKI 6-9.07.2017

1. ORGANIZATOR:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław

2. TERMINY

Kurs składa się z 3 części:

a) szachowej (10 godzin – 1 dzień) 6.07.2017,
b) metodycznej (25 godzin – 2 dni) 7-8.07.2017,
c) pedagogicznej (10 godzin – 1 dzień) 9.07.2017

Z części a) zwolnieni są zawodniczki i zawodnicy z tytułem FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM.
Z części c) zwolnieni są nauczyciele (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje)

3. MIEJSCE

Kurs odbędzie się w Klubie Szachowym Polonia Wrocław przy ul. Wita Stwosza 37 we Wrocławiu.

4. ZGŁOSZENIA

Do 23 czerwca 2017 na adres: office@polonia.wroclaw.pl tel. (71) 334 50 88 (9.00-13.00)
Na kurs mogą zgłaszać się obywatele polscy, pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem (konieczne przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia). Warunkiem jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej, albo III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. (Konieczne przesłanie wcześniej skanu odpowiednich dokumentów)

5. OPŁATY:

Cały kurs 550 zł płatne do 23 czerwca 2017, zaliczkę w kwocie 100 zł należy zapłacić do 1 czerwca 2017, na konto:

Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312
z dopiskiem: imię i nazwisko – kurs instruktorski

Osoby zwolnione z części a) lub c) płacą o 100 zł pomniejszoną kwotę.

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE:

– Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu uczestników kursu,
– Przy Klubie znajduje się Restauracja ITINERIS w której istnieje możliwość zakupu obiadów.

6. DODATKOWE UWAGI

– Po każdej części a, b, c zostanie przeprowadzony egzamin,
– Wydajemy Certyfikat ukończenia Kursu Instruktorskiego podpisany przez Polski Związek Szachowy,
– Liczba miejsc ograniczona,
– Więcej informacji: www.polonia.wroclaw.pl