KOMUNIKAT TURNIEJU SZACHOWEGO
„PIERWSZY KROK DO MISTRZOSTWA” 9.06.2018 r.

1. Organizator:

– Klub Szachowy Polonia Wrocław (www.polonia.wroclaw.pl)
– Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna Wrocław (www.mdk.wroc.pl)
2. Cel:
Turnieje organizowane są w celu zapoznania dzieci i ich rodziców z zasadami i specyfiką rywalizacji szachowej
oraz w celu umożliwienia zawodnikom i zawodniczkom zdobycia Vi IV kategorii szachowej.
3. Miejsce:
Klub Szachowy Polonia Wrocław ul. Kukuczki 26 ab we Wrocławiu.
4. Termin i tempo gry:
9 czerwca 2018 r. – tempo gry: 30 minut na zawodnika.
W turnieju mogą wziąć udział dzieci posiadające co najwyżej IV kategorie szachową. W turnieju będzie można
zdobyć V i IV kategorię. W przypadku dużej liczby uczestników zostaną zrobione dwie grupy wiekowe do lat 7
i grupa do lat 10.
5. System rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim: 6 rund
(Sobota) 9.06.2018 r.
8.50-9.40 – potwierdzenie udziału w zawodach, opłacenie wpisowego.
9.45 – uroczyste otwarcie zawodów
10.00-16.00 – I-VI runda
16.15 – uroczyste zakończenie zawodów
6. Zgłoszenia:
E-mail w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. z podaniem danych: imię i nazwisko dziecka, kategoria szachowa,
dokładna data urodzenia, lub/szkoła lub przedszkole. Zgłoszenia: turnieje@polonia.wroclaw.pl
7. Wpisowe:
Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł. Opłaty tej należy dokonać do dnia 6 czerwca.
Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto: Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, ING Bank Śląski S.A. PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312
8. Nagrody:
Każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i upominek
9. Uwagi:
W Turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo
ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek.