Na Obozie szachowym w Ustroniu zostały ostatnie trzy wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat organizacyjny

Obozu Szachowego – Ustroń

23.07.2015r. – 02.08.2015r.

>>>KARTA KOLONIJNA<<<

>>>PLAN OBOZU<<<

>> Regulamin Obozu <<

>> Oświadczenie opiekuna <<

 Tak było rok temu w Dąbkach  – galeria zdjęć

Tak było dwa lata temu w Przesiece – galeria zdjęć

LISTA UCZESTNIKÓW

Cel
– letni wypoczynek dzieci
– nauka gry w szachy od podstaw  lub doskonalenie
– podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja gry w szachy jako dyscypliny sportowej
Organizatorzy:
– Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
Termin:
23.07.2015r.  – 02.08.2015r.
– przyjazd w dniu  23.07. 2015r. w godzinach popołudniowych
Miejsce
– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OSW Ondraszek” ul. Stroma 7, Ustroń
Warunki uczestnictwa
– kwotę zadatku w wysokości 200 zł.  Należy wpłacić  na konto organizatora (pkt. VIII) do dnia 15.06.2015r. W tytule wpisując: Obóz szachowy (zadatek), imię i nazwisko dziecka
W przypadku rezygnacji z obozu, zadatek nie podlega zwrotowi. Dopłata do całości – do 30.06.2015
– kartę kolonijną, regulamin obozu oraz oświadczenie o opiece medycznej należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30.06.2015 na adres: office@polonia.wroclaw.pl
– oryginał karty kolonijnej, regulaminu obozu oraz oświadczenie o opiece medycznej podpisany przez dwóch prawnych opiekunów dziecka, należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej dniu wyjazdu. Karta kolonijna będzie dostępna na stronie klubu od 10 maja.
Charakterystyka zajęć:
– w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;
– przewidziano udział w turnieju szachowym organizowanym podczas ekstraligi szachowej, wpisowe za udział w turnieju jest płatne dodatkowo
– w ramach obozu przewidziano co najmniej trzy wycieczki
Program dnia:
07:30 – 08:00   Pobudka
08:00 – 08:30   Śniadanie
08:30 – 09:00   Porządki w pokojach
09:00 – 12:30    Runda i zajęcia w grupach,  zawodnicy nie startujący w Turnieju Szachowym, w tym czasie mają zajęcia   sportowe, wycieczki po  okolicy, gry i zabawy
13:30 – 14:30   Obiad
15:00 – 18:30   Wycieczki po okolicy, zajęcia sportowe,
19:00 – 19:30   Kolacja
20:00 – 21:30   Gry i zabawy, rozgrywki sportowe
21:30 – 22:00   Toaleta wieczorna i przygotowanie do snu
22:00 – 06:00   Cisza nocna

PLAN OBOZU

Koszty:

Koszty udziału w obozie: cena podstawowa – 1299 zł, cena podstawowa + transport na trasie Wrocław – Ustroń – Wrocław – 1349 zł
Wpłaty można dokonać przelewem na konto:
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o.
ING Bank Śląski S.A.
PL 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312

UWAGA! Jeżeli będzie konieczne wystawienie faktury wraz z konkretnym sformułowaniem w tytule faktury, prosimy o wcześniejszą informację na mail: office@polonia.wroclaw.pl

Cena podstawowa obejmuje*:
– zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki) OSW Ondraszek
– szkolenie szachowe, przygotowanie i analiza partii szachowych
– opiekę instruktorską
– trzy wycieczki
– dwa ogniska
– program zajęć szachowych i sportowych

opcjonalnie – płatne dodatkowo:
60 zł – udział w turnieju szachowym podczas Ekstraligi juniorów (płatne na miejscu u organizatora turnieju).

Uwagi końcowe:
– uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie