Wszystkie dzieci, które w czasie okresu wakacyjnego będą przebywać we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy na zajęcia szachowe do naszego Klubu.

Zajęcia szachowe odbywać się będą w Klubie Szachowym na ulicy Kukuczki 26 a-b we Wrocławiu.

  • od poniedziałku do środy w godzinach 14:00-18:00,
  • od czwartku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Czas zajęć będzie dostosowany do wieku i możliwości dziecka i skonsultowany z rodzicem. (od jednej godziny do 2,5 godziny) Na zajęcia można uczęszczać każdego dnia trwania zajęć.

Kosz zajęć:

Cena zajęć
Jednorazowe zajęcia20 zł
Tydzień zajęć80 zł
Miesiąc zajęć250 zł
Dwa miesiące zajęć400 zł

Wypełnioną deklarację należy wypełnić na pierwszych zajęciach. Rodzic z trenerem ustala częstotliwość oraz czas trwania zajęć.

Jak należy opłacić zajęcia?

Opłatę za zajęcia szachowe wnosimy na konto Klubu Szachowego Polonia Wrocław.
ING Bank Śląski S.A. 91 1050 1575 1000 0023 5707 5312 (z dopiskiem: WAKACJE W POLONII – imię i nazwisko dziecka).
Istnieje także możliwość wpłaty na miejscu (konieczne będzie wypełnienie deklaracji, która będzie dostępna w klubie).

Terminarz zajęć:

24 czerwiec – 3 lipiec

8 lipiec- 31 sierpień

Kontakt:

mail: office@polonia.wroclaw.pl
tel. 512-052-326 (w godz. 9:00-13:00)